17.1.11

Lara Stone for Calvin Klein.

Lara Stone for Calvin Klein.